Velkommen til årsmøte 15.02.2017 kl 19.00 på klubbhuset.

Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte onsdag 15.02.2017 kl.19.00 på klubbhuset.

Saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmer 1 uke før årsmøte, og kan hentes hos Jan Kristian Vinje, Tunveien 16.

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  1. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  1. Behandle årsmeldinger

-Hovedstyret

-Junior

-Fotballgruppa

-Veteran

-Breddeidrett

  1. Behandle regnskap

-Hovedstyret

-Bingo

-Junior

-Fotballgruppa

-Veteran

-Breddeidrett

-Revisjonsberetning

  1. Behandle forslag

– Bingo

– Omorganisering SIF

– Grasrotandelen

  1. Fastsette medlemskontingent
  1. Vedta budsjett
  1. Behandle organisasjonskart
  1. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet må være mottatt av styret 14 dager før Årsmøte. Enkel servering

 

Steinberg Idrettsforening
Styret